دکتر امیررضا جعفری نیا

                            دکتر امیررضا جعفری نیا

-بنیانگذار - مدیر عامل مراکز چند تخصصی نوین

 

          - دکترای پزشکی (MD)-نوروساینتیست

 

          - کارشناس ارشد مدیریت اجراییEMBA -متخصص BI

 

                 رزومه                                       

     

 

                 


دکتر فوژان فرهنگی :  دکتر فوژان فرهنگی

 

           - بنیانگزار ومدیر داخلی

                                                                                                                                                                                                                                 

           - دکترای پزشکی MD (بیماریهای اعصاب و روان)
                         

           - کارشناس ارشد مدیریت خدمات MSM             

 

              رزومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


دکتر نجف طهماسبی پور :                                                                                     

                                                                                                                                                    

        - روانپزشک - فارغ التحصیل 1382

             

           دانشگاه علوم پزشکی تهران  بیمارستان روزبه                 

   

         رزومه                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                               


 

دکتر راد گودرزی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        - روانپزشک - فارغ التحصیل 1382

             

           دانشگاه علوم پزشکی تهران  بیمارستان روزبه     

 

             رزومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


 

دکتر کوروش شاهکرمی :    

                                                           دکتر محمد طلوعی                                               

- مسئولیت فنی

 

- دکترای پزشکی (MD)-بیماریهای مغز واعصاب

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


 

فرخنده اقبالیون :                                                                           

                                                                                                                                                   خانم اقبالیون                                                                                                   

-کارشناس ارشد روانشناسی

 

رزومه

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


دکتر شهرام جوادی نیا : 

                                                                                                                                                      

- دکترای پزشکی(MD)

 

- پزشک مشاور

 

   رزومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                               

 


ایلناز دشتی  : 

                                                                                                                                                   خانم دشتی

-کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

- مشاور اعتیاد

 

 هیپنوتراپیست و رواندرمانگر

 

 رزومه

 

      


شهرزاد رشن : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-کارشناس ارشد روان شناسی

 

( کلینیک نوروفید بک وبیوفید بک )