فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

 

فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند(3)

 

خوابهای بزرگ ببینید

در رؤیا شوید و خوابهای بزرگ ببینید. آنچه در خیال بپرورانید همان می شوید.پنداره شما قولی است که به خودتان می دهید تا سرانجام صورت حقیقت به خود بگیرد.

جان روسکین

 

ذهن شما می تواند بهترین دوست یا بزرگ ترین دشمن شما باشد. افکار شما به تنهایی از این قدرت برخوردارند که شما را سالم یا بیمار،غنی یا فقیر، محبوب با غیر محبوب کنند. ذهن شما چونان نیروی قدرتمندی است که می توانید آن را به هر سمتی که می خواهید متوجه کنید تا نتایج عالی بدهد، یا به تباهی و نابودی منجر گردد. هدف اصلی شما در زندگی باید این باشد که از قدرتهای شگفت انگیز خود استفاده کنید و آنها را به شکلی آهنگین و نظم دار برای دستیابی به آنچه می خواهید هدایت نمایید.

 

سفری به ایتالیا

اجازه بدهید حکایتی را برایتان تعریف کنم. چند سال قبل، به اتفاق خانواده ام برای گذراندن تعطیلات به ایتالیا رفتیم. به چند موزه بزرگ هنری رم و فلورانس سر زدیم. در فلورانس موزه ویژه ای وجود دارد که مجسمه داوود اثر میکل آنژ را در آن گذاشته اند. این شاید زیباترین مجسمه در جهان باشد.در کنار مجسمه در یک سالن بودن خاطره ای است که هرگز آن را فراموش نمی کنم.

ماجرای خلق مجسمه داوود بسیار جالب است و برای همه ما درس و پندی در بردارد. به میکل آنژ از سوی مدیسیس مأموریت داده شده بود تا برای میدان اصلی شهر فلورانس مجسمه ای بسازد. مدیسیس قدرتمندترین و ثروتمندترین خانواده در ایتالیا در آن زمان بودند. سفارشگرفتن از مدیسیس نه تنها یک افتخار بزرگ بود، بلکه وظیفه و کاری بود که کسی نمی توانست آن را رد کند. میکل آنژ به مدت دو سال به جست و جوی سنگی پرداخت تا خواسته مدیسیس را برآورده سازد.

سرانجام، در یکی از خیابانهای فرعی فلورانس، که در احاطه علفها و گیاهان هرزه بود، میکل آنژیک سنگ مرمر عظیم پیدا کرد. این سنگ سالها قبل از کوه به پایین افتاده بود و هرگز کسی از آن استفاده نکرده بود.

میکل آنژ بارها از این خیابان گذر کرده بود، اما این بار او ایستاد و بهتر نگاه کرد و سرانجام در آن قطعه سنگ مرمر مجسمه داوود را دید.
 

موفقیت بزرگ نیازمند تلاش زیاد و طولانی است

میکل آنژ از کارگران خواست که تخته سنگ را به استودیوی او حمل کنند و بعد کارش را شروع کرد.دو سال طول کشید تا طرح خلاصه مجسمه داوود تهیه شد. دو سال دیگر وقت گرفت تا مجسمه حالت پیدا کرد.

میکل آنژ پیشاپیش یک مجسمه ساز سرشناس بود. خبر اینکه او روی سفارشی از ناحیه خانواده مدیسیس کار می کند در تمام ایتالیا پیچید.وقتی روز پرده برداری از مجسمه فرا رسید، هزاران نفر از مردم از سرتاسر ایتالیا در میدان اصلی شهر جمع شدند. وقتی پرده برداری صورت گرفت، هزاران نفر در بهت و حیرت فرو رفتند.مردم از زیبایی مثال زدنی این مجسمه انگشت به دهان شدند. بلافاصله میکل آنژ به عنوان بزرگ ترین مجسمه ساز عصر خود معرفی شد.کمی بعد، از میکل آنژ پرسیدند چگونه توانست مجسمه ای در این سطح از زیبایی بسازد، و او جواب داد تنها کاری که کردم این بود که آنچه را مجسمه داوود نبود تراشیدم و از تخته سنگ جدا کردم.

 

شما یک شاهکار هستید

شباهت زیادی میان شما و مجسمه داوود وجود دارد. شما هم شاهکاری در دل یک تخته سنگ هستید. اما آن تخته سنگی که شما و بسیاری از دیگران احاطه کرده، کوتاه اندیشی و دست کم گرفتن خود است.

برای بهره برداری از همه توان خود باید از اندیشه های محدود فاصله بگیرید، باید در رؤیا شوید و خوابهای بزرگ ببینید. باید امکانات نامحدود را لمس کنید. باید همه باورهای منفی را از سر راه خود بردارید.

اما به خاطر داشته باشید، وقتی مجسمه داوود از تخته سنگ صورت خارجی پیدا کرد، دو سال وقت گرفت که صیقل خورد تا به یک شاهکار تبدیل شود. شما هم به همین شکل، باید روی خودتان کار کنید، باید خودتان را صیقل بدهید، باید روزها، هفته ها، ماهها و حتی سالها بیاموزید و تمرین کنید و تا به توانمندیهایی که در وجودتان است دست پیدا کنید.
 

می توانید توقف ناپذیر شوید

هدف اصلی این کتاب این است که فکرتان را عوض کنید تا به هر هدفی که در زندگی خود می خواهید دست پیدا کنید. هدف این است که به لحاظ روانی در شرایطی قرار بگیرید که هیچ عاملی نتواند شما را متوقف سازد.

هدف شما این است که به اعتماد، اطمینان، شجاعت، عزم و قدرتی دست یابید تا برای خود هدف گذاری کنید و مطمئن باشید که می توانید به این اهداف خود جامه عمل بپوشانید. باید به قدری مقاوم شوید و مصمم گردید که هیچ کس و هیچ عاملی نتواند از سرعت کارتان بکاهد و یا مسیر حرکتتان را تغییر بدهد.
 

خوابهای بزرگ ببینید

به هدف بزرگ تری دست پیدا می کنید. همه مردان و زنان موفق در رؤیا می شوند. همه هنرمندان به ذهن خود امکان می دهند تا در آسمانها پرواز کند.

انسانهای موفق از آینده شروع می کنند و به لحظه حال می رسند. آنها تا چند سال آینده خود را از قبل می بینند. به این توجه می کنند که اگر به همه خواسته های خود برسند، زندگی شان از چه کیفیتی برخوردار خواهد بود.

براساس قانون همخوانی و مطابقت، هر چه را که به روشنی در ذهن خود ببینید، سرانجام در بیرون از خود تجربه می کنید. بنابراین باید بتوانید هر چه بهتر و شفاف تر هدفهای خود را مجسم کنید. هر چه می توانید با تناوب بیشتری هدفهایتان را در ذهن ببینید. تصویر هدفهای خود را آن چنان در ذهنتان به نمایش بگذارید انگار که پیشاپیش به آنها دست یافته اید. و چه بهتر که درست قبل از خواب هدفهایتان را در ذهن مجسم کنید.

این تمرینات تجسم سازی را بارها و بارها در ذهن انجام دهید تا اینکه هدفتان کاملاً مشخص، شفاف و زنده شود. هر چه هدفتان را شفاف تر ببینید، شجاعت و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید.
 

پنداره آینده آرمانی خود را خلق کنید

مهم ترین بخش دیدن خوابهای بزرگ این است که پنداره آرمانی خود را خلق کنید.قبل از اینکه به امکانات فکر کنید، به این بیندیشید که به کجا می خواهید برسید. به آینده نظرکنید،تصورکنیدبا هیچ محدودیتی مواجه نیستید ومی توانید به هرهدفی که میخواهید دست پیداکنید.

خود را از واقعیات موجود جدا کنید، به خود اجازه خواب دیدن بدهید. بگذارید که در رؤیا شوید. وانمود کنید که از همه زمان و پولی که لازم دارید برخوردارید. تصور کنید همه پیوندها و ارتباطهای لازم را در اختیار دارید. تصور کنید همه منابع و آموزشهای مورد نیاز در اختیار شماست. می توانید به آنچه در رؤیا می شوید، برسید. 

سبک و طرز زندگی آرمانی خود را در ذهن مجسم کنید. شغل و درآمد آرمانی خود را در نظر بگیرید. تصور کنید کجا می خواهید زندگی کنید، چگونه می خواهید هر روزتان را بگذرانید، هفته ها و ماههایتان را چگونه می خواهید بگذرانید. زندگی خانوادگی آرمانی خود را در ذهن تصویرسازی کنید.سلامتی آرمانی خود را در نظر بگیرید. زندگی عالی خود را از جمیع جهات در نظر بگیرید.
 

فهرست رؤیاهای خود را خلق کنید

در اینجا نوبت به یک تمرین می رسد. برگ کاغذی بردارید و بر بالای صفحه عنوان « فهرست رؤیا »را بنویسید. بعد زیر آن خطی بکشید وآن گاه تمامی آنچه را که در زندگی می خواهید به آن برسید، درج کنید.

اغلب اشخاص تحت تأثیر اندیشه های خود محدود کننده از رسیدن به هدفهایشان باز می مانند. راه برخورد با این اندیشه های محدود است.همین که می توانید رؤیاها و خواسته هایتان را روی کاغذ بیاورید نشان می دهد که از توانمندی لازم برای « فهرست رؤیا » کننده تهیه دسترسی به آنها برخوردارید.

جرئت دیدن کدام رؤیا را دارید؟در اینجا با سؤال بزرگی رور به رو می شوید: «اگر مطمئن بودید که حتماً به رؤیای خود تحقق می بخشید؛ کدام رؤیا را در ذهن خود تصویر می کردید؟»

اگر تضمینی وجود داشت که می توانید به هر هدفی که دارید، از هدفهای بزرگ گرفته تا هدفهای کوچک، برسید، این هدف کدام بود؟

اگر یک میلیارد چکی برای شما می نوشت که به کمک آن به بزرگ ترین رؤیای زندگی تان برسید، آن رؤیا چه می توانست باشد؟ کجا می بودید و چه می کردید؟ اگر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی شما می توانست عالی و بی کم و کاست باشد، چه شکل و شمایلی پیدا می کرد؟ به این سؤالات به روشنی و با دقت جواب بدهید. آنها را یادداشت کنید.


روی آینده خود کار کنید

برای ایجاد آینده آرمانی خود، ابتدا باید با فهرست رؤیا شروع کنید. آنچه را که دوست دارید به آن برسید، آنچه را که دوست دارید تهیه کنید، دقیقاً بنویسید و فرض را بر این بگذارید که محدودیتی متوجه شما نیست.فهرست خود را به گونه ای بنویسید که بدانید حتماً موفق خواهید شد.

هنری دیوید تورئو زمانی نوشت: یا قصرهای خود را در آسمان بنا کرده اید؟ بسیار خوب، دست به کار شوید و پایههای آن را در زیر آن بنا کنید. وقتی از اندیشه های محدود کننده فاصله می گیرید، می توانید دست به کار شوید و هدفهایتان را تحقق بخشید.


چگونه به هر هدفی دسترسی پیدا کنید

یک روش هفت مرحله ای وجود دارد که از آن برای هدف گذاری و رسیدن به موفقیت می توانید استفاده کنید. این هفت مرحله فرمولی را

نشان می دهد که می توانید از آن برای تغییر دادن سریع زندگی خود استفاده نمایید.

 

اقدام اول:دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید

یک هدف مشخص، واقعی،خاص و قابل اندازه گیری با زمان تحقق است. اما هدف غیر مشخص و غیر شفاف اصولاً هدف نیست. یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهای شفاف و روشن دارند، کسانی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از کسانی است که صرفاً امیدوارند و می خواهند به جایی برسند.

اشخاص اغلب در همایشها به من مراجعه می کنند و می پرسند هدفشان چه باید باشد. در جوابشان می گویم تنها آنها هستند که می توانند تصمیم بگیرند. شگفت انگیز است که بسیاری از آنها می گویند هدف گذاری برایشان بسیار دشوار است و من هم با آنها موافقم. دشوار است، اما در ضمن ضروری است. با داشتن هدفهای روشن هر کاری را که بخواهید، می توانید انجام بدهید. بدون هدف گذاری تقریباً هیچ کاری نمی توانید انجام بدهید.

یکی از دلایل اصلی ناکامی اشخاص در زندگی این است که آنها بخش قابل ملاحظه ای از اوقات خود را صرف کارهایی می کنند که یا کم ارزش است، و یا به طور کلی فاقد ارزش می باشد. و دلیل اینکه این همه وقت صرف می کنند این است که در واقع نمی دانند در زندگی دنبال چه می گردند. وقتی هدفهای روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد.
 

از زمان خود به درستی استفاده کنید

برای اینکه بدانید آیا از زمان به درستی استفاده می کنید از خود بپرسید: « آیا این مرا در راستای تحقق یکی از هدفهایم سوق می دهد؟ » اگر این فعالیت به شما کمک می کند که به هدفی که برای خود تدارک دیده اید برسید، از زمان خود استفاده درست می کنید. اگر غیر از این باشد، از زمان خود به درستی استفاده نمی کنید.

وقتی عادت کنید که تنها کارهایی را انجام بدهید که شما را به جانب هدفتان هدایت کند، زندگی تان متحول می شود. نتایجتان بهتر می شود. دیری نمی گذرد که می بینید در جانب تحقق خواسته های خود در حرکتید. وقتی هدف روشنی برای خود در نظر می گیرید و دقیقاً می دانید که چه می خواهید، از دست زدن به هر اقدامی که شما را به هدفتان نمی

رساند خودداری می ورزید. فرصتی برایتان باقی نمی ماند که آن را صرف انجام دادن کارهایی بکنید که شما را در تحقق خواسته هایتان

یاری نمی کند. کمتر تلویزیون تماشا می کنید. کمتر به رادیو گوش می دهید.و اگر قرار است که روزنامه بخوانید، به سرعت این کار را

انجام می دهید. دوستان و فعالیتهای خود را به دقت انتخاب می کنید. تنها با کسانی صرف وقت می کنید که از مصاحبت با آنها لذت می برید، با کسانی معاشرت می کنید که بتوانید از آنها مطلبی بیاموزید. و سرانجام به این گفته قدیمی توجه کنید: اگر نمی دانید به کجا میروید، از هر راهی که بروید فرقی نمی کند.
 

اقدام دوم: هدفهایتان را مکتوب کنید

هدفهایتان را روی کاغذ بنویسید. میان مغز و دست شما اتفاق فوق العاده ای می افتد. وقتی قلم و کاغذی برمی دارید و هدفهایتان را مکتوب می کنید، هم زمان قوانین انتظارات، جذابیت و همخوانی را فعال می سازید. به این باور می رسید که می توانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. مکتوب کردن هدفها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر اقدامی را که برای دستیابی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام بدهید.

وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. با نوشتن هدفهایتان، احتمال دستیابی به آنها 10 برابر می شود به 1000 درصد می رسد.
 

اقدام سوم:مایل باشید که بهای کار را بپردازید

مشخص کنید برای دستیابی به هدفتان چه بهایی را باید پرداخت کنید. فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید.

آیا همه روزه باید کارتان را کمی زودتر آغاز کنید؟ کمی بیشتر تلاش کنید؟ کمی بیشتر پشت میزتان باقی بمانید؟ اینها را یادداشت کنید.آیا باید بر میزان آموزشها و مهارتهای خود بیفزایید؟ آیا باید در دوره های آموزشی ثبت نام کنید؟

اینها را هم یادداشت کنید. آیا باید شغل، صنعت و یا حرفه تان را تغییر بدهید؟ یادداشت کنید.

قانون علت و معلول یکی از قوانین مهم و آهنین عالم هستی است. برای آنچه می خواهید باید بهایی بپردازید. این بها را باید از قبل و به طور کامل بپردازید. قانون کاشت و برداشت، قانون برداشت و کاشت نیست. باید قبل از برداشت، بکارید.

وقتی تمایل داشته باشید هر کاری را که لازم است انجام بدهید، هر قیمتی را که لازم است بپردازید، تا هر جا که لازم است بروید و هر از خود گذشتگی را که لازم است انجام بدهید، نشان می دهید که برای دسترسی به هدفتان از آمادگی لازم برخوردارید.
 

اقدام چهارم: برنامه دقیق و مفصلی بریزید

برنامه ای به شکل مکتوب تهیه کنید. به خاطر داشته باشید که توانایی تهیه فهرست هدفها به طور مکتوب و برنامه ریزی برای تحقق آنها مهارت بسیار مهمی برای رسیدن به موفقیت است. برای تهیه برنامه باید فهرستی از آنچه به ذهنتان می رسید به منظور انجام دادن کارها برای رسیدن به هدفهایتان تهیه کنید. پس از آنکه این فهرست را تهیه کردید، می توانید مواردی را که بعداً به ذهنتان می رسد، به آن بیفزایید.

می توانید در تهیه این فهرست رعایت اولویتها را بکنید. کدام کار است که برای دستیابی به هدفهایتان باید آن را قبل از بقیه انجام بدهید؟

کدام کارها را باید ابتدا و قبل از کارهای دیگر انجام بدهید؟ کدام کارها انجام شدنشان منوط به انجام شدن بعضی از کارهای دیگر است؟

تهیه برنامه ای برای عمل و اقدام در حکم فراهم آمدن مسیری است که روی آن بتوانید بدوید. این گونه میزان باور و اعتقاد شما برای رسیدن به هدف افزایش می یابد. به تدریج، متقاعد می شوید که دستیابی به هدفهایتان امکان پذیر است.

کم کم امکانات و احتمالاتی را متوجه می شوید که در صورت نبود یک برنامه مکتوب هرگز آنها را متوجه نمی شدید.
 

اقدام پنجم: برنامه را به اجرا بگذارید

برای تحقق هدفتان دست به کار شوید و کاری را که لازم است، صورت بدهید پس از آنکه هدفی را مشخص نمودید و آن را مکتوب کردید، وقتی مصمم شدید بهایی را که لازم است بپردازید، باید بلافاصله اقدامی صورت دهید. حتی اگر این کار برقراری یک تماس تلفنی یا کسب یک اطلاعات باشد، آن را انجام دهید.

تا زمانی که کار مشخصی صورت ندهید، صرفاً یک تمرین لذت بخش انجام داده اید. انگار که در خیال شده اید. سوییچ اتومبیلتان را در جا سوییچی قرار داده اید، اما هنوز آن را نگردانیده اید.
 

اقدام ششم: همه روزه کاری صورت دهید

همه روزه کاری صورت دهید تا شما را به جانب مهم ترین هدفی که دارید به حرکت درآورد. این یک اصل مهم است که به شما نیرو می دهد. برای اینکه انگیزه لازم را پیدا کنید، باید همه روزه کاری صورت دهید.
 

اقدام هفتم: هرگز تسلیم نشوید

پیشاپیش تصمیم بگیرید که هرگز تا نرسیدن به هدف خود دست از تلاش برندارید.بدون توجه به اینکه با چه موانع و مشکلاتی رو به رو می شوید، مصمم شوید که پیوسته کاری صورت دهید تا به موفقیت که دنبال آن هستید، برسید. وقتی از قبل تصمیم می گیرید و مصمم می شوید که کاری صورت دهید، به یک حاشیه امنیت روانی می رسید. این گونه وقتی مشکلاتی بروز می کنند، به لحاظ ذهنی از آمادگی ای برخوردارید که به جای تسلیم شدن، به کارهایی که باید بکنید ادمه بدهید تا به موفقیت تضمین شده ای دست یابید.
 

اسرار میلیونرهای خودساخته

اگر هدف شما کسب درآمد است، بدانید اغلب کسانی که در حال حاضر پولدار هستند، بدون پول شروع کردند و یا حتی به شدت مدیون بودند. تقریباً تمامی کسانی که امروز در رأس قرار گرفته اند، زمانی در قعر بودند. تقریباً تمامی کسانی که در جلوی صف ایستاده اند، زمانی در انتهای صف بودند. تقریباً تمامی کسانی که امروز ثروتمند هستند، زمانی فقیر بودند.

اغلب میلیونرها، خودساخته هستند و به عبارت دیگر، با هیچ شروع کردند و راهشان را به سمت بالا هموار نمودند. دنیای ما در حال حاضر بیش از 300 میلیاردر و مولتی میلیاردر دارد. بسیاری از آنها از صفر شروع کردند،و با تغییر دادن فکرشان، توانمندیهای درون خود را آزاد کردند تا به نتایج مالی فوق العاده زیادی دست پیدا کنند. این را هم بدانید، هر کاری را که دیگران در محدوده عقل و منطق انجام داده اند، شما هم می توانید انجام دهید. راستی هدفهای شما کدامند؟
 

قدرت تعهد

یکی از سخنان جالبی که شنیده ام از کوهنوردی به نام چارلز موری است

تا زمانی که تعهد و عزم جزمی در میان نباشد، همیشه امکان برگشتن و بی حاصل بودن وجود دارد. حقیقتی وجود دارد که جهل ناشی از آن ایده ها و برنامه های عالی و باشکوه را می کشد و آن حقیقت این است: به محض آنکه کسی متعهد می شود، عنایت خداوند از در وارد می شود. همه چیز به کمک شخص می آید. حوادث ناشناخته و غیر مترقبه ای اتفاق می افتند. کمک های طبیعی از راه می رسند، چیزی که در خواب هم دیده نمی شدند.

بعد از آن، او به سخنی از گوته اشاره می کند:

آیا سخت کوش هستید؟ از این لحظه استفاده کنید. هر کاری را که می توانید انجام دهید، یا هر رؤیایی را که می توانید داشته باشید،شروع کنید.

در شجاعت نبوغ، قدرت و اعجازی نهفته است.کافی است که دست به کار شوید تا ذهنتان رشد کند. شروع کنید، دیری نمی گذرد که کار انجام می شود.
 

نویسنده:برایان تریسی،مترجم : مهدی قراچه داغی


 

 

از حالت هم وابستگی بودن بیرون بیاید؛ آیا شما هم قربانی هستید؟

 

از حالت هم وابستگی بودن بیرون بیاید؛ آیا شما هم قربانی هستید؟

 

 

هم وابسته فردی است که به شخص دیگری اجازه می دهد با رفتارش بر او تاثیر بگذارد و فکر و ذهنش مشغول کنترل رفتار آن شخص شده است.

 

نجات دادن و مراقبت و پاییدن کمابیش همان معنایی را دارند که ما از آن ها برداشت می کنیم. ما با انجام دادن مسئولیت دیگران ، آن ها را از انجام مسئولیت های خود نجات می دهیم. بعد از آن ها به خاطر اینکه ما مسئولیت هایشان را انجام داده ایم ، طلبکار و عصبی می شویم. سپس احساس می کنیم از ما سوء استفاده شده است و آن گاه حالت یک قربانی را به خود می گیریم و دلمان برای خودمان می سوزد. این شیوه ی رفتاری ، همان مثلث مورد بحث است.نجات دادن ، مراقبت کردن یا پاییدن معنای یکسانی دارند. هر نوع رفتاری که موجب شود فردی الکلی با نتایج منفی و رنج آور رفتارش ، روبرو نشود، یا به هر طریقی ، شرایط را برای فرد معتاد چنان آسان و ساده سازد که او به رفتار اعتیادی اش ادامه دهد، رفتاری توانا ساز محسوب می شود، به عبارتی ، فرد معتاد با رفتارهای نجات دهنده ی فرد بپا، توانایی ادامه رفتار اعتیادش را به دست می آورد. فکر این است که شخصی را که از او مراقبت می کنیم درمانده و نیازمند است و از انجام آنچه که ما برای او انجام می دهیم ، نا توان.

 

بعضی اوقات ما برای این دیگری را نجات می دهیم که مواجه شدن با احساس ناراحتی و عذاب ناشی از دیدن مشکلات حل نشده ی دیگران برایمان بسیار سخت است. ما یاد نگرفته ایم که بگوییم :" می دانم  که این مشکل شرایط خیلی بدی را برای تو پیش آورده است ؛ از من چه انتظاری داری؟ " در عوض یاد گرفته ایم که بگوییم " نگران نباش ؛ بگذار من مشکلت را حل می کنم".

 

هم وابستگی دیگر بس است (ملودی بیتی)


 

 

درمان اضطراب درکودکی و نوجوانی

 

درمان اضطراب درکودکی و نوجوانی

 

بسیاری از آنها به سادگی با گذر زمان و رشد و پختگی از میان می روند. درمان این ترس ها تا حد زیادی شبیه درمان آنها در بزرگسالان است، اما با اصطلاحات مناسب برای منطبق شدن با توانایی ها و شرایط متفاوت دوران کودکی همراه است. متداولترین  راه کمک به کودکان برای غلبه بر ترس ها مواجه کردن تدریجی آنها با موضوع یا شی ترسناک است، این کار معمولاً با ایفای نقش همزمان والد و کودک انجام می شود تا اضطراب کودک  مهار شود. درمان شناختی رفتاری رویکرد درمانی مناسبی است برای درمان اضطراب در کودکان و نوجوانان . این درمان مستلزم کار کردن با هردوی کودکان و والدین است .