سخنی در باب اضطراب

سخنی در باب اضطراب (2)

 

پیوسته با بخش هایی از زندگی مواجه هستیم که غیر قابل تغییرند.اینکه چه کسی هستید، کجا هستید و کجا بوده اید از آن جمله اند.در خصوص این حقایق که صرفا" وجود دارند، - پذیرش – سالم ترین روشی است که می توانید اتخاذ نماییید.اما در خصوص  بخش هایی از زندگی تان که می توانید آنها را تغییر دهید،به عهده گرفتن مسئولیت از طریق تقویت نیروی خود برای ایجاد تغییر،چشم انداز هیجان انگیزی است.اگر سطح استرس شما خیلی بالاست،اگر به شکل وسواس گونه ای نگران هستید،اگر در خصوص هر موضوع کوچکی دچار اضطراب می شوید،نفس عمیق بکشید و آن گاه مسئولیت آن را به عهده گیرید.در ادامه راهکارهایی ابتدایی بر عهده گرفتن آن را نشان می دهد.

 

معکوس کردن معادله ابتدایی نگرانی

 

آسیب پذیری زیاد+توان اندک = نگرانی زیاد

به عهده گرفتن،به معنای معکوس کردن فرآیند این معادله است:کاهش نگرانی به واسطه کاستن از احساس آسیب پذیری و تقویت احساس قدرت.

 

آسیب پذیری اندک + توان زیاد = نگرانی اندک

می توانید با آغاز مسئولیت پذیری ،احساس درماندگی خود را کاهش دهید.توانمندی خود را برای بررسی شفاف تر مشکلات را با ببرید.اقدامات مثبت ضروری برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود یا حل مشکل را بیابید.

می توانید با آغاز مسئولیت پذیری،احساس درماندگی خود را کاهش دهید.توانمندی خود را برای بررسی شفاف تر مشکلات بالا ببرید.اقدامات ضروری برای بهبود بخشیدن به وضعیت موجود یا حل مشکل را بیابید؛و به سرعت این نگرانی که توانایی شما برای عملکرد موثر را تحت الشعاع قرار می دهد،از بین ببرید.

 

به کارگیری روش چهار مرحله ای

 

     یک راه برای شکستن حلقه استرس منفی، به کارگیری روش چهارمرحله ای است که به شما راهکارمواجهه با استرس درهنگام وقوع آن را ارائه می دهد.

 

- مرحله اول : توقف . به محض اینکه متوجه شروع استرس می شوید،به خودتان بگویید،(ایست).مثلاً،درست  درلحظه ای که مشغول پایان  دادن سخنرانی خود هستید، ناگهان رایانه  فریزمی کند و شما هجوم  اضطراب همراه با پیام شکست را به ذهن خود احساس می کنید.سخنرانی ام خراب می شود،همه چیزنابود می شود ومن اخراج خواهم شد.دراین لحضه با  گفتن کلمه "ایست"، قبل ازشنیدن این پیام ها سدی درمقابلشان ایجاد کنید.این کلمه را دوبارتکرارکنید : «ایست،ایست»

 

- مرحله دوم : تنفس . مرحله بعدی نفس کشیدن است. نفس بلندی بکشید ودیافراگم خود را باهوا پرکنید.نفس خود راهشت ثانیه حبس کنیدوسپس به آرامی خارج سازید.درست همان طورکه کلمه "ایست"افکارمنفی رااز رسیدن به ذهن شما باز می دارد، نفس کشیدن نیز به  تمایل شما برای کردن نفس خود درزمان استرس غلبه می کند. تمرکز روی نفس کشیدن به شما کمک می کند روی استرس خود به شیوه ای مؤثرتر تمرکز نمایید.

 

- مرحله سوم : تأمل . پس از متوقف کردن روند استرس و انرژی  دادن  به خود ازطریق  تنفس، می توانید روی مشکل اصلی  یعنی همان دلیل استرس تمرکز نمایید. با اندیشیدن به  واکنش ناشی از استرس خود، می توانید سطوح متفاوت افکارتان راشناسایی کنید، و واکنش های عقلانی ناشی ازاسترس راازواکنش های غیرعقلانی آن متمایز سازید. می توانید موقعیت واقعی را با آرامش و واقع گرایی بیشتری ببینید وآن را ازافکار مخدوش شده ناشی ازاسترس خود تمیز دهید.

 

- مرحله چهارم : انتخاب . درنهایت، اکنون  می توانید با تمرکز روی  مشکل واقعی،  به یافتن راه حل های واقعی بپردازید. به عنوان مثال، پس از راه اندازی مجدد رایانه خود،ممکن است متوجه شوید که مقداربسیارناچیزی ازاطلاعات ازدست رفته است، یاحتی بدون مطالب ازدسته رفته نیزقادرخواهید بودبااستفاده ازروش قدیمی بداهه گویی، اطلاعات را به مخاطبان خود منتقل نمایید. آنچه که می توانست یک فاجعه تلقی شود.به یک مشکل قابل حل بدل می شود. که شما با آگاهی ازگزینه های خود، توان مقابله با آن را دارید.

 

 

ایجاد تعادل در کارو زندگی

 

استرس دراغلب محیط های کاری رخ می دهد.اما تضاد همیشگی بین الزامات محیط کار و زندگی شخصی می تواندبه منشأاصلی استرس،نگرانی واضطراب درمحیط کارومنزل تبدیل شود.یافتن یک نقطه تعادل سالم بین این دو می تواند ازمیزان استرس سم آلود بکاهد وانرژی سازنده را درتمام ابعاد زندگی تان افزایش دهد. 

 

موارد زیررابه خاطر بسپارید :

- زندگی کاری وشخصی باید مکمل یکدیگرباشند نه درمقابل با یکدیگر.

- اولویتهای کارباید شناسائی شوند.سپس بین آنها و دل مشغولی های شخصی تعادل ایجاد شود.

- "همه مردم" همان کسانی هستند که مهارت ها ودانش آنها درمحیط کاروزندگی غیرکاری با یکدیگر تداخل دارند.

- روشهای انعطاف پذیروخلاق متعادل سازی، سطح عملکردیک کارمند،وانرژی اوبرای فضای کاروزندگی شخصی را ارتقاء می بخشند. 

 

برگرفته از کتاب مدیریت استرس ترجمه:ناهید سپهر پور

 


 

خلاقیت در کودکان چگونه افزایش می یابد؟

خلاقیت در کودکان چگونه افزایش می یابد؟

 

 برای ایجاد سؤالات تازه در ذهن کودکتان ، او را راهنمایی کنید . آموزش به کودک باید طوری باشد که او را به طرف پرسشهای تازه هدایت کند . معلم باید هنگام جواب دادن به سؤالات کودک ، او را به سمت مهارتهای جدید سوق دهد و از به کار بردن کلماتی مانند بله،خیر،هرگز و امثال آن دوری کند .

 

حسن کنجکاوی در کودکان را پرورش دهید . برای این امر، هیچ چیز مثل پاسخهای صحیح و مناسب به پرسشهای او موثر نیست . سؤال ، در واقع انعکاس از ذهن تشنه ای است که می خواهد با دریافت جواب از فردی که بهتر از او می داند خود را سیراب کند.

 

والدین و مربیان ، نه تنها باید درباره امور مربوط به کودک ، بلکه درباره امور خانه و مدرسه نیز از او نظر خواهی کنند و عقاید او را مانند عقاید بزرگسالان در حضور خود ، به بحث و گفتگو بگذارند .

 

به عقاید جدید و تازه کودکتان احترام بگذارید . کودکانی که به نوعی خلاقیت آنها برانگیخته شده ، روابط و مفاهیم را درک می کنند . تشویق کودکان به ابرازعقاید جدید ، می تواند در رشد خلاقیت آنها موثر واقع شود .

 

از کودکان بخواهید که اشیاء و امور نیمه تمام را تکمیل کنند ؛ از کودکان تقاضا کنید تا جملات نا تمام و داستانهای نا کامل ، تصاویر و نقاشی های نیمه تمام و حتی اشیاء ناقص را کامل نمایند . برای اواسباب بازی هایی بخرید که خودش بتواند آنها را به یکدیگر متصل کند و با آنها مدلهای مختلف خلق کند .

 

از مکان های جدید دیدن کنید 0 همراه با کودک به نمایشگاهها و موزه های مختلف و طبیعت زیبا بروید ، اجازه دهید او از نزدیک مکان های گوناگون را شناسایی کند.

 

 به اتاق او کاغذ های سفید بچسبانید . حدود یک متر از اتاق کودکتان را از سطح زمین به طرف بالا به طور سراسری و افقی کاغذ سفید بچسبانید و به او بگویید هر طور که دوست دارد روی آنها نقاشی و طراحی کند. در تزیین اتاق او از سلیقه اش استفاده نمایید .

 

منبع: پایگاه خبری تعامل

 


برنامه ریزی روزانه و کسب آرامش!

 

 برنامه ریزی روزانه و کسب آرامش!

 

20-15 دقیقه را هر شب صرف برنامه ریزی برای روز آینده کنید. یک دقیقه برنامه ریزی، در 10 دقیقه وقت شما در اجرای کار صرفه جویی می کند. وقتی از روز قبل برنامه تان را آماده داشته باشید، می توانید هر اتفاق دیگری که در طول روز افتاده را در نظر گرفته و به برنامه تان اضافه و کم کنید. همچنین وقتی شب قبل برنامه ریزی می کنید، باعث می شوید که ذهن ناخودآگاهتان در طول شب روی این برنامه ها کار کند و بعد که صبح بیدار شدید، می دانید که دقیقاً چه کار باید بکنید و دیگر وقتتان را برای اینکه ببینید چه باید بکنید یا نکنید هدر نمی دهید.

 

 یک لیست اصلی (  MASTER LIST) تنظیم کنید.این لیست از همه کارهایی که فکرش را بکنید تشکیل شده است. اگر کاری به فکرتان می رسد که لازم است انجام دهید، فوراً آنرا در این لیست جای دهید. هیچ تعهدی به انجام همه کارهایی که در لیست اصلی نوشته شده است ندارید.

 

هدف این لیست این است که صرفاً آن کارها را فراموش نکنید. هر کار دیگری هم که در طول روز به ذهنتان می رسد را به این لیست اضافه کنید.

 

 یک لیست از حتماً های روزانه تهیه کنید. این لیست از کارهایی تشکیل شده است که بالاترین اولویت را دارند و سنگین ترین نتیجه را در بر خواهند داشت، چه مثبت و چه منفی. برای تنظیم این لیست وقت بگذارید و خوب فکر کنید چون وقتی کاری وارد این لیست می شود باید تا آخر روز بعد بی بر و برگرد انجام شود. کارهایی که در این لیست نوشته می شوند به هیچوجه نباید به تاخیر بیفتند چون باعث می شود که اینکار برایتان شکل عادت دربیاید و به اولویت های روزانه تان بی توجه شوید. این لیست باید کوتاه بوده و بیشتر از 6 مورد روی آن نوشته نشده باشد.

 

 یک لیست از بایدهای روزانه تهیه کنید.این لیست شامل کارهایی می شود که باید در طول روز انجام دهید اما حتمی و لازم نیستند که بخواهید آنها را روی لیست حتماًها قرار دهید. این کارها را باید بعد از اتمام کارهای نوشته شده در لیست حتماًها به انجام برسانید.

 

 قرارملاقات ها را فراموش نکنید.ساعت های خاصی در روز هستند که به یک ملاقات خاص تعلق دارند. وقتی قراری با کسی می گذارید حتماً آن را روی تقویم خود یادداشت کنید و بعد آن قرارها را به برنامه روزانه تان منتقل نمایید.