اخبار - سمینار ها

 

 

برگزار کنندگان: انجمن مولتیپل اسکلروز ایران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

زمان : ۲۱ الی ۲۲  آبان ۱۳۹۴

ارسال مقالات: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

مکان برگزاری: ساری

+ منبع
تاریخ:یکشنبه 17 اسفند 1393 گروه:سمینار ها