این مرکز از ایده ها و نوآوری های نوین کلیه همکاران و متخصصین گروه پزشکی و روانشناسی و گروه های وابسته در حوزه اعتیاد و روانپزشکی و روانشناسی استقبال نموده و لذا از کلیه همکاران علاقه مند اعم از پزشک و روانپزشک و روانشناس در حوزه های مختلف که خواهان همکاری در این زمینه میباشند دعوت به همکاری می نماید.
 

خواهشمند است رزومه خود را به آدرس info@novinclinic.com  ارسال نمایید.

لطفا ذکر نمایید مربوط به طرح های نوین توسعه مرکز تخصصی نوین-سرکار خانم دشتی


 

مرکز تخصصی نوین