سئوالات مرتبط با نوروفیدبک:
             

1- در چه مواردی نوروفیدبک بکار می رود؟                                                                                                                                         سئوالات مرتبط با نوروفیدبک
 

2 - چند جلسه درمان با نوروفیدبک نیاز است و هر جلسه درمانی چقدر زمان می برد؟
 

3 - تا چه زمانی اثرات نوروفیدبک پایدار است؟
 

4 - آیا در بیماری که در حال مصرف دارو است می توان نوروفیدبک انجام داد؟
 

5 - آیا نوروفیدبک عوارض جانبی هم دارد؟

 

 

 


 

سوالات مرتبط با بیماری ها و اختلالات روانپزشکی:
 

1- هیپنوتیزم درمانی چیست؟

  

2- درمان شناختی -رفتاری (CBT) چیست؟ 
                                                                                                                                                                                                               سوالات مرتبط با بیماری ها و اختلالات روانپزشکی

3- رواندرمانی و روان کاوی چیست؟
 

4 - ریلکسیشن چیست؟

 

5 - علائم افسردگی چیست؟
 

6 - مشخصه اختلال پانیک چیست؟
 

7 - عوارض اختلال اضطرابی  چیست؟


8 - اختلالات توهمی چیست؟
 

9 - اختلالات در دوره میانسالی به چه شکل است؟
 

10 - اختلال هذیانی چیست؟

 

11 - فوبیا به چه معناست؟

 

12 - هوش هیجانی به چه معناست؟

 

13 - آیا وسواس یک بیماری است؟

 

14 - آیا افسردگی فصلی باید درمان شود؟

 

15- اختلال افسردگی اساسی (ماژور) چیست؟

 

16- اختلال روان تنی به چه معناست؟

 

17- اختلالات جنسی چیست؟

 

18- اختلال خوردن با چه علائمی مشخص می شود؟

 

19- اختلال شخصیت به چه معناست؟

 

20- اختلال استرس پس از حادثه چیست؟

21 - اختلال وحشتزدگی ( panic disorder ) چیست؟

22- بی اشتهایی روانی ( anorexia nervosa ) و ملاکهای آن چیست؟

23- بحران 30 سالگی و نشانه های آن؟

24 - بحران 40 سالگی و نشانه های آن؟

25 - بحران میان‌سالی راهی به سمت افسردگی یا رشد؟

26 - سندرم خستگی مزمن چیست؟

27 - اختلالات سایکوسوماتیک یاروان تنی چیست؟

28 - اختلالات تیک (تیک عصبی) چیست؟

29 - لرزش (Tremor)به چه معناست؟


30 - اختلال سلوک چیست؟

31 - راه های مقابله با خشم چیست؟
 

32 - فراموشی تجزیه ای چیست؟

 

33 - اختلال بدریختی بدن چیست؟

 

34 - لکنت زبان  stuttering چیست؟

 

35 - چگونه بر استرس غلبه کنیم؟

 

36 - نارسایی یادگیری (learning disability) چیست؟

37 - پراشتهایی عصبی چیست؟

38 - PTSD چیست؟

39 - تشنج درمانی الکتریکی چه روشی است؟

40 - نوار مغزی چیست؟

41 -  اختلالات دو قطبی چگونه است و با چه علائمی مشخص می شود؟

42 -اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی چه بیماری است؟

43 - اختلالات سایکوتیک چیست؟

44 - خودبیمارانگاری یا هیپوکندریازیس چه بیماری است؟

45 - اختلالات خلقی چیست؟

46 - اورژانس روانپزشکی چیست؟

 


 

سوالات مرتبط با اعتیاد،درمان و پیشگیری:

 

1-اعتیاد چیست؟ 

 

2- تعریف علمی اعتیاد چیست؟ 
 

3- منظور از داروهای آگونیست چیست؟                                                                                                                         سوالات مرتبط با اعتیاد،درمان و پیشگیری

4- متآمفتامین ها چه هستند و آیا اعتیاد آورند؟

5 - درمان های موثر در درمان و ترک اعتیاد چیست؟

6 -  اثرات شیشه وآمفتامین برروی فرد چگونه است؟

7- سفربد Bad trip)) درمصرف توهم زاها وشیشه چیست؟

8- مراحل مهم درتغییر change)) درفرد معتاد درترک اعتیاد کدامست؟

9- شیشه وگروه آمفتامین ازچه مواردی تشکیل شده اند؟

 

10- LSD چیست؟ 

11- ماده عشق Love drug)) چیست ؟

12- کانابیس چیست ؟ وترک اعتیاد به کانابیس چگونه انجام می گیرد ؟

STP -13  چیست ؟
 

14- هروئین توهم زا چیست ؟

15 - کوکائین چیست ؟


16 - اکستازی چیست ؟ 

17 - هروئین چیست ؟ اعتیاد و ترک هروئین چگونه انجام می گیرد ؟

18 - سم زدایی چه روشی است؟

19 - سم زدایی به روش سریع و فوق سریع چیست؟

20 - بهترین مراکز درمان و ترک اعتیاد به مواد مخدر و محرک کدامند؟

21 - صدور مجوز مراکز درمان اعتیاد چگونه می باشد؟

 

22 - مراکز TC یا اجتماع درمان مدار چیست؟       
 

23 -بهترین روش درمان وترک اعتیاد به مواد مخدر چیست ؟

24 - داروهای جدید دردرمان وترک اعتیاد به مواد مخدرچیست ؟ 

                                                                                             

25 - اعتیاد به ترامادول چیست ؟

 

26 - عوارض جانبی ترامادول چیست ؟ 

 

27 - چرا ترامادول ازخطراعتیاد زائی بالائی برخورداراست ؟           

                                                                                        
28 - crystal-recoveryچیست؟

29 - با مواد مخدر ومحرک جدید چگونه آشنا شویم؟   

30 - اعتیاد کاغذی چیست ؟

31 - گل چیست؟  

32 - برنزچیست؟ 


33 - ریتالین چیست؟

34 -کرک(Crack)چیست؟