خدمات روانشناسی:


  

  1. ارائه مداخلات روانشناختی غیر دارویی جهت درمان و پی گیری و پیشگیری از عود بیماری اعتیاد
     
  2. ارائه درمان های گروهی ویژه بیماران و خانواده آنها
     
  3. ارائه روش درمانی ماتریکس جهت مصرف کنندگان آمفتامین و سایر محرک ها و توهم زاها
     
  4. روش های پیشگیری از عود بیماری(Relapse Prevention)