دکتر امیررضا جعفری نیا 

                            

-بنیانگزار - مدیر عامل مراکز چند تخصصی نوین

 

          - دکترای پزشکی (MD)- بیماریهای مغز واعصاب 

 

          - کارشناس ارشد مدیریت اجراییEMBA -متخصص BI

 


دکتر فوژان فرهنگی :  

 

           - بنیانگزار ومدیر داخلی

 

          -  دکترای پزشکی MD (بیماریهای اعصاب و روان)                          

         

          - کارشناس ارشد مدیریت خدمات MSM      

 

 


 مهندس جعفری نیا:                                                                                                            

 

       -رئیس هیئت مدیره 

 

       - مدیر نومونه کشور سال 1380   

   

       - فارغ التحصیل دانشگاه Akron