به نام ایزد یکتا

   

مرکز تخصصی درمان وبازتوانی نوین در سال 1382 به دنبال سال ها فعالیت پژوهشی و علمی توسط دکتر امیر رضا جعفری نیا و همکاران بعنوان اولین مرکزخصوصی بستری با امکانات بیمارستانی  در جنب مجتمع بیمارستان پارس در قلب شهر تهران و در فضایی در حدود 1000 متر با ظرفیت 30 تخت بستری تاسیس گردید.

 

 

متخصصین و کارکنان مرکز امیدوارند با عنایت الهی و با استفاده از تجارب سالیان متمادی خود و با تلاشی بی وقفه در راستای تشخیص ,درمان و بازتوانی بیماران گام بردارند.