روانشناسی ومشاوره: 


 

گروه تخصصی روانشناسی و مشاوره مرکز تخصصی نوین خدمات خود را درکلیه گروه های سنی ارائه می نماید:

 

-ارائه خدمات مشاوره ای جهت اختلالات دوران کودکی و نوجوانی شامل:

 
 1. بیش فعالی و کم توجهی(ADHD)
   
 2. اختلالات ترس و اضطراب در دوران کودکی(Anxiety)
   
 3. اختلالات یادگیری
                                                                                                                                                                                                                                                                                       روانشناسی ومشاوره
 4. شب ادراری(Enuresis)
   
 5. ناخن جویدن(Nail Bitting)
   
 6. پرخاشگری در دوران کودکی
   
 7. اختلالات خواب(Sleep Disorder)

 

 

-ارائه درمان های شناختی ورفتاری(CBT)
 

-ارائه خدمات مشاوره ای پیش از ازدواج و همسان سازی زوجین
 

- ارائه خدمات مشاوره ای جهت خانواده ها (افزایش اعتماد به نفس - ارتباط بین فردی و سایر اختلالات)
 

- ارائه خدمات روانشناسی جهت اختلالات افسردگی -اضطرابی - کنترل خشم و استرس -اختلالات اضطرابی و وسواسی  - ترس و فوبیا
 

- مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - استعداد یابی و انطباق تحصیلی
 

- ارائه خدمات مشاوره جهت درمان وابستگی های دارویی و مواد مخدر ومحرک