خدمات روانپزشکی


در این مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی در گروه های سنی مختلف(کودک - نوجوان - بزرگسال) به مراجعین

محترم ارائه می گردد.

 

از مهمترین این خدمات می توان به درمان موارد زیر اشاره کرد:

 

اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان شامل:

 

 1. بیش فعالی و کم توجهی(ADHD)
   
 2. اختلالات ترس و اضطراب در دوران کودکی(Anxiety)
   
 3. اختلالات یادگیری(Learining Disorder)
   
 4. شب ادراری(Enuresis)
   
 5. ناخن جویدن(Nail Bitting)
   
 6. پرخاشگری در دوران کودکی(Aggression)
   
 7. اختلالات جنسی(Sex Disorder)
   
 8. اختلالات خواب(Sleep Disorder)
   
 9. لکنت زبان(Stuterring)


  اختلالات روانپزشکی گروه سنی بزرگسالان شامل:

 

 1. درمان اختلالات افسردگی(Mood Depressive Disorder)
   
 2. اختلالات اضطرابی(Anxiety Disorder)
   
 3. اختلالات وسواس فکری -عملی (Obsessive Compulsive Disorder Disorder)
   
 4. درمان و توانبخشی بیماری های روانپزشکی بدنبال اختلالات و بیماری های جسمی و جراحی های سنگین 
   
 5. درمان اختلالات فوبیا(Phobia-Panic Disorder)
   
 6. درمان اختلالات خواب(Sleep Disorder)
   
 7. درمان اختلالات روانپزشکی در حین بارداری و پس از آن(Post Partum Pysychology Disorder)
   
 8. درمان اختلالات حافظه و فراموشی(Amnestic Disorder)
   
 9. درمان اختلالات بی اشتهایی و پرخوری عصبی(Anorexia,Bulimia Nervosa)
   
 10. درمان اختلالات تیک ولرزش(Tic-Tremor)
   
 11. درمان اختلالات سندرم پای بیقرار(RLS)