خدمات تخصصی کودکان:


در این مرکز خدمات تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی در گروه های سنی ( کودک - نوجوان ) نیز به مراجعین

محترم ارائه می گردد.

 

از مهمترین این خدمات می توان به درمان موارد زیر اشاره کرد:

 

 1. بیش فعالی و کم توجهی(ADHD)
   
 2. اختلالات ترس و اضطراب در دوران کودکی(Anxiety)
   
 3. اختلالات یادگیری
   
 4. شب ادراری(Enuresis)
   
 5. ناخن جویدن(Nail Bitting)
   
 6. پرخاشگری در دوران کودکی
   
 7. اختلالات خواب(Sleep Disorder)
   
 8. لکنت زبان