مقالات - نوروفیدبک

نوروفیدبک (Neurofeedback) یا بازخورد عصبی یک فناوری نوین در درمانهای حوزه های اعصاب می باشد.این روش نوعی فرایند یادگیری است که به روش های مختلفی عملکرد و سیستم خود کنترلی مغز را با استفاده از تکنولوژی های رایانه ای بهبود می بخشد.

اطلاعات بیشتر

حافظه کاری با جنبه های مختلف زندگی ارتباط دارد. حافظه برای تمامی جنبه های پردازش اطلاعات اهمیت حیاتی دارد و به همین دلیل است که ما برای حافظه خوب در میانسالی و اواخر بزرگسالی، ارزش زیادی قائل هستیم.

اطلاعات بیشتر

یکی دیگر از کابردهای نوروفیدبک در افزایش تمرکز و ارتقاء عملکرد است. افزایش عملکرد دغدغه اصلی ورزشکاران، دانشجویان و دانش آموزانی است که خود را برای رقابت های مهم آماده می کنند. متخصصان نشان داده اند که حفظ آرامش در هنگام رقابت سبب افزایش عملکرد افراد می شود و با استفاده از تکنیک های نوروفیدبک این را به اثبات رسانده اند.

اطلاعات بیشتر

بیوفیدبک یکی از زیرگروه های طب مکمل است و هدف آن تأثیر بر پاسخ های غیرارادی بدن می باشد .

اطلاعات بیشتر
نوروفیدبک، روشی ایمن و بدون درد است که کارکرد و خودکنترلی مغز را به طرق مختلف بهبود می بخشد. مکانیسم زیربنایی آن شامل تقویت مکانیسم خودتنظیمی مورد نیاز برای کارکرد مؤثر می باشد.
اطلاعات بیشتر