مقالات - مقالات درمان و بازتوانی اعتیاد

قلیان و مضرات آن

1 اردیبهشت
1393

درسالهای اخیرقلیان در ایران بسیار رواج یافته و  مصرف آن یکی از تفریحات جوانان شده است .دودقیلیان از آب رد می شود.تنباکو درظرف کوچکی شبیه کاسه گذاشته می شود که زیرآن حفره هایی  وجود داردو دود از طریق لوله هایی که به این حفره ها وصل است ازانتهای محفظه آبی عبور می کند.درسالهای اخیر تنباکو با طعم های مختلف به بازارآمده مصرف قلیان به طور چشمگیری درمیان جوانان پسر ودختر رو به افزایش است.

 

دوبار مصرف قلیان درروز فرد استفاده کننده را دچار اعتیاد می کند. این تصور غلط واشتباه جامعه که دود قلیان از آب رد می شود ومواد سمی آن ازبین می رود، تصوری نادرست است ؛چون دود از طریق مخاط دهان وحنجره جذب بدن گشته وآثار سوء می گذارد حتی درهوایی که دود قلیان آزاد می شود افرادی که قلیان نمی کشند و درمعرض دود قرارمی گیرند،دچارعوارض آن خواهند شد.علاوه براین بیشتر موادآسیب زا ازجمله نیکوتین وخاکستر وارد ریه می شوندوبه خاطر دم های عمیقی که فرد برای جذب دود می زند آسیب های جدی به حبابچه های ریه وارد می شود.افراد سیگاری که بطور متداول 8تا13نخ سیگار درروزمصرف می کنندبه بطور متوسط 40تا75 پک ودرمدت زمان 5 تا7 دقیقه این کار راانجام می دهند حدود 5 تا6لیتر دود استنشاق می کنند درحالیکه مصرف کنندگان قلیان درهر وعده مصرف که به طول متداول 30تا80دقیقه طول می کشدحدود 50تا200پک می زندبه طورمتوسط حاوی 1لیتر دود است.

 

عوارض مصرف قلیان

دود قلیان همان مضرات سیگار را دارد ، همچنین به دلیل مرطوب بودن راه های هوایی ومجرای خروج دود ،قلیان می تواند عامل مهمی جهت رشد میکروب ها بوده،این میکروب ها وقارچ ها به راحتی توسط دود وارد دستگاه تنفسی شده وایجاد عفونت های مزمن می کند،بیماری هایی مثل برونشیت،برونشکناری،آمفیژم ریه ودر نهایت آسم می کند.

درسالهای اخیر اسانس هایی به بازار آمده که علاوه بردستگاه تنفسی موجب حساسیت وآلرژی می گردد.سرطان ریه،سرطان لب ودهان وحنجره ،سرطان مری ومعده ،لوزالمعده ،کبد ورودهَ بزرگ می تواند از عوارض بدخیم استفاده ازسیگار وقلیان باشند.همچنین دود قلیان باشند می تواند موجب زخم های گوارشی ،ریفلاس معده هم باشند ،همچنین دود قلیان مجموعه ای از موادسرطان زای دیگری هم هست که ناشی از سوختن زغال است.

مصرف قلیان می تواند میزان اسپرم مردان را کاهش دهد وعمر اسپرم را کم کند وموجب تغییرات ژنتیکی شود،همچنین برتخمک های زن تاَثیر منفی دارد وقدرت باروری را کاهش می دهد.

 

باروری های نادرست درمورد استفاده از قلیان

1-دود قلیان از آب رد می شودپس تصفیه شده است ومواد آسیب زای آن گرفته شده است.

2-استنشاق دود قلیان مشکلی برای ریه ایجاد نمی کند.

3-مصرف قلیان از کشیدن سیگار سالم تروبهتر است.

4-مصرف قلیان به اندازه کشیدن سیگار اعتیادآور نیست.

5-تنباکوهایی با اسانس های میوه ای ،کم ضررتر از تنباکوهای معمولی است.

 

نیکوتینی که از طریق مصرف قلیان وارد بدن می شود یکی از شایع ترین ومرگ بارترین اختلال سوءمصرف مواد است.نیکوتین علاوه برسیستم دوپامنیرژیک ،گیرنده های نیکوتین استیل کولین رافعال می کند و هورمونهای تحریکی را افزایش می دهد.وابستگی به نیکوتین به سرعت ایجاد می شودوبه شدت تحت تاَثیر شرایط محیطی است.

درمانهای موجود برای وابستگی عبارتند ازهیپنوتیزم ،اثرکار درمانی ،طب سوزنی ،اسپره های بینی وآدامس های نیکوتین ،نیکوتین پوستی (برچسب های نیکوتین دار)ومصرف قرص ها دارویی  ومشاوره رفتاری به میزان 60   %به پرهیز دائمی انجامیده است.

آیا تابه حال به مضرات مصرف دخانیات اندیشیده اید؟

آیا با توجه به آسیب های جدی مصرف دخانیات مشتاق به ترک آن هستید؟

 

گردآورنده :فرخنده اقبالیون

تاریخ:دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 گروه:مقالات درمان و بازتوانی اعتیاد