مدیریت کلینیک نوین :

 

 

دکتر امیررضا جعفری نیا 

                            دکتر امیررضا جعفری نیا

-بنیانگزار - مدیر عامل مراکز چند تخصصی نوین

 

          - دکترای پزشکی (MD) - بیماریهای مغز واعصاب 

 

          - کارشناس ارشد مدیریت اجراییEMBA -متخصص BI


دکتر فوژان فرهنگی :  دکتر فوژان فرهنگی :

 

           - بنیانگزار ومدیر داخلی

 

          -  دکترای پزشکی MD (بیماریهای اعصاب و روان)                          

         

          - کارشناس ارشد مدیریت خدمات MSM   

 

 

 مهندس جعفری نیا:     

 

       -رئیس هیئت مدیره 

 

       - مدیر نومونه کشور سال 1380   

   

       - فارغ التحصیل دانشگاه Akron -ایالت Ohio