به نام ایزد یکتا

   

مرکز تخصصی پزشکی نوین با هدف ارتقاء سلامت و ارائه خدمات تخصصی و درمانی نوین به آحاد جامعه توسط دکتر امیر رضا جعفری نیا و همکاران در سال1382بنیان گزاری گردیده است. این مرکز خدمات عمده خود را در حوزه های علوم اعصاب و در بخش های تشخیصی - درمانی - توانبخشی و ارتقاء عملکرد فردی و آموزش های عمومی و تخصصی ارائه می نماید.این موسسه به دنبال سال ها فعالیت های درمانی , علمی وپژوهشی و در راستای طرح چشم انداز و رسالت پزشکی خود اقدام به تاسیس مرکز جراحی پوست و مو - لیزر نموده,تا بدین وسیله حوزه خدمات درمانی خود را توسعه دهد.

 

 

 

هم اکنون این مرکز در فضایی در حدود 1000 متر مربع و در ساختمانی 6 طبقه در کنار مجتمع بزرگ بیمارستانی پارس و در قلب شهر تهران قرار گرفته است.

 

موسسین, متخصصین و کارکنان این مرکز به عنوان خانواده نوین امیدوارند با عنایت الهی و بهره مندی از تجارب سالیان متمادی خود بتوانند وظایف و رسالت خودرا بارویکردی نوین به نحوی مطلوب ایفا نموده  و در آینده نزدیک, شاهد توسعه هر چه بیشتر موسسه نوین باشد.

 

                                                   

                            مرکز تخصصی جامع بیماری های اعصاب نوین                                                            مرکز تخصصی درمان وباز توانی نوین                                              

                                                                                               مرکز تخصصی جراحی پوست و لیزرنوین

 

                                    کلینیک نوین                           کلینیک نوین                            کلینیک نوین