مراکز پزشکی چند تخصصی نوین شامل:

 

 

مرکز تخصصی جامع بیماری های اعصاب​

مرکز تخصصی جراحی پوست و لیزر

مرکز تخصصی درمان و بازتوانی

 

توسط دکتر امیر رضا جعفری نیا و همکاران در جنب مجتمع بیمارستانی پارس و در فضایی در حدود 1000 متر مربع در 6 طبقه بنیان گذاشته شد.

 

این مرکز از سال 1389توسعه خود را با همکاری دکتر فوژان فرهنگی آغاز نمود و هم اکنون دارای 3 مرکز فعال می باشد.

 

 

این موسسه هدف و رسالت خود را ارتقاء سطح سلامت و رفاه در جامعه دانسته و چشم انداز خود را توسعه 5 ساله در کلیه حوزه های علوم اعصاب ترسیم نمود.

 

امید است که با عنایت الهی و تلاش بی وقفه متخصصین وکارکنان این مرکز،موسسه نوین درآینده نه چندان دور به اهداف و چشم انداز های خود دست یابد.